Lucrari de geodezie

DOCUMENTE NECESARE:

I. Acte in original:

1. Acte care sa ateste proprietatea;
2. Prezentarea domeniului de investitii;
3. Certificatul de Urbanism.

II. Copie legalizata:

1. Copie legalizata Titlu de Proprietate;
2. Contract de vanzare-cumparare extratabular (daca exista);
3. In cazul in care este neconcordanta intre numele inscris pe actul de proprietate si buletin (carte de identitate), se va face suplimentar, dupa caz, declaratie notariala de notorietate nume.

III. In xerocopie:

1. Buletin, carte de identitate, pasaport (de la toti proprietarii mentionati in act);
2. Schita veche a imobilului (daca exista);
3. Cartile Funciare aferente imobilelor;
4. Proiectul ce se doreste studiat.

TERMEN DE EXECUTIE:

- 2-3 zile de la data executarii masuratorilor (discutabil).

TERMEN DE AVIZARE SI RECEPTIE:
(de la data depunerii la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara)

- regim normal de avizare: 28 de zile lucratoare;
- avizare in regim de urgenta: 7 zile lucratoare.

ONORARIUL SI TAXE:

I. Onorariul:

Se stabileste pe fiecare proiect in parte in functie de:

- lungimea traseului;
- densitatea de detalii pe kilometru liniar;
- termenul de executie.

Onorariul include:

- deplasarea la imobil;
- executarea masuratorilor (chiar daca exista o schita a imobilului);
- intocmirea documentatiei si depunerea acesteia la institutiile specializate, monitorizarea traseului documentatiei respective, predarea catre beneficiar a documentatiei cadastrale avizate, a incheierii de intabulare si a extrasului de carte funciara pentru informare;
- in cazul in care se solicita avizarea in regim de urgenta onorariul perceput nu se va modifica.

II. Taxe:

- in functie de lungimea traseului.

Inapoi