Dezbatere publica

Regulament
- Avand in vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003, ANCPI supune dezbaterii publice Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei
Publicat in data de: 16.11.2009

Regulament
- In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, ANCPI supune dezbaterii publice REGULAMENTUL DE AVIZARE, VERIFICARE SI RECEPTIE A LUCRARILOR DE SPECIALITATE DIN DOMENIILE CADASTRULUI, GEODEZIEI, TOPOGRAFIEI SI CARTOGRAFIEI.
Publicat in: 07.08.2009

Specificatii tehnice
- In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, ANCPI supune dezbaterii publice Specificatiile tehnice privind realizarea ortofotoplanurilor digitale (Scara 1:5000)

Nota de fundamentare
- Nota de fundamentare privind aprobarea publicarii pe site-ul ANCPI in vederea dezbaterii publice a Specificatiilor tehnice privind realizarea ortofotoplanurilor digitale (1:5000)

Inapoi