Legi

Legea nr. 16/2007
- privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez

Legea nr. 217/2007
- pentru stabilirea criteriilor de baza a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricole

Legea nr. 18/1991
- Legea fondului funciar

Lege nr. 499/2004
- privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Lege nr. 247/2005
- privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente - Titlul XII

Lege nr. 247/2005
- privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Legea nr. 78/2002
- privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Lege nr. 7/1996
- Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

Decret-Lege Nr. 115/1938
- pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare

Inapoi