Ordine ale Directorului General al ANCPI

Caiet sarcini
- Specificatii tehnice pentru realizarea ortofotoplanurilor digitale scara 1:5000

Ordin nr. 186/2009
- Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 186 din 17.04. 2009

Ordin 293/2007
- Ordin privind declasificarea unor documente "secret de serviciu" elaborate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si de unitatile subordonate

Ordin nr. 367 din 04.07.08
- privind aprobarea metodologiei de aplicare a tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile subordonate. Metodologia de aplicare.

Ordin nr. 946 din 2000
- pentru aprobarea Instructiunilor privind intocmirea documentatiilor cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii. Instructiuni.

PRECIZARE documente cadastrale
- Precizari privind modul de completare a unor anexe ale Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Ordin nr. 90 din 15.02.07
- pentru modificarea ordinului nr. 68/29.01.07 pentru stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de ANCPI si unitatile subordonate

Ordinul nr. 634/2006
- pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Ordin nr. 143/2006
- privind modificarea Regulamentului de Ordine Interioara al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordin nr. 556/2006
- privind modificarea Ordinului nr. 267/17.05.2006 al Directorului General al ANCPI privind organizarea si desfasurarea cursurilor in cadrul ANCPI si institutiilor subordonate

Inapoi