Ordine ale Ministrului Internelor si Reformei Administrative

Ordin nr. 39/2009
- Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39 din 6.04.2009

Ordin nr. 596 din 28.08.08
- pentru modificarea Ordinului 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile subordonate

Ordin nr. 516 din 19.06.08
- pentru modificarea anexei la Ordinul 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile subordonate

Ordin nr. 432 din 31.03.08
- pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile frunizate de ANCPI si unitatile subordonate

Ordin 14 din 24 martie 2008
- pentru aprobarea Listei geodezilor cu drept de semnatura autorizati de Ordinul Geodezilor din Romania in baza Legii nr. 16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez

Ordin nr. 371 din 2007
- al ministrului internelor si reformei administrative privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile subordonate. Monitor Oficial nr. 7 din 04.01.08

Ordin nr. 236 din 27.06.07
- pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul nr. 128 din 2007 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile de desfasurate de ANCPI si unitatile subrodonate

Ordin nr. 534/2001
- privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

Ordin nr. 539/2001
- pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie

Ordin nr. 538/2001
- pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României

Inapoi